Vegan

Zero Waste Kit - GlobalWAKEcupZero Waste KitGlobalWAKEcupProduct Bundles
Zero Waste Kit
£50.00
WAKEcup Coffee Cup - GlobalWAKEcupWAKEcup Coffee CupGlobalWAKEcupCups
WAKEcup Reusable Bamboo Straws (pack of 8) - GlobalWAKEcupWAKEcup Reusable Bamboo Straws (pack of 8)GlobalWAKEcupCutlery
Sale
WAKEcup Bamboo Water Bottle - GlobalWAKEcupWAKEcup Bamboo Water BottleGlobalWAKEcupWater Bottles
WAKEcup Travel Mug - GlobalWAKEcupWAKEcup Travel MugGlobalWAKEcupCups
Hand Sanitiser - GlobalWAKEcupHand SanitiserHaomaHand
Hand Sanitiser
£16.00
Copper Water Bottle - GlobalWAKEcupCopper Water BottleGlobalWAKEcupWater Bottles
Sale
Copper Water Bottle
£20.00
£24.00
Zero Waste Starter Kit - GlobalWAKEcupZero Waste Starter KitGlobalWAKEcupProduct Bundles
Sale
Zero Waste Starter Kit
£55.00
£60.00
Special Offer Bundle - GlobalWAKEcupSpecial Offer BundleGlobalWAKEcupProduct Bundles
Sale
Special Offer Bundle
£55.00
£84.00
Zero Waste Lunch Kit - GlobalWAKEcupZero Waste Lunch KitGlobalWAKEcupProduct Bundles
Sale
Zero Waste Lunch Kit
£36.00
£40.00
Organic Cotton Tote Bag - GlobalWAKEcupOrganic Cotton Tote BagGlobalWAKEcupBags
Sale
Organic Cotton Tote Bag
£6.00
£10.00
Marine Conservation Society Mug - GlobalWAKEcupMarine Conservation Society MugGlobalWAKEcupCups
Sale
Personalised WAKEcup Thermos - GlobalWAKEcupPersonalised WAKEcup ThermosGlobalWAKEcupWater Bottles
Seahorse Water Bottle - GlobalWAKEcupSeahorse Water BottleGlobalWAKEcupWater Bottles
Sale
Seahorse Water Bottle
£15.00
£22.00
Bamboo Brush Bundle - GlobalWAKEcupBamboo Brush BundleGlobalWAKEcupCleaning
Zero Waste Cutlery Set - Free - GlobalWAKEcupZero Waste Cutlery Set - FreeGlobalWAKEcupCutlery
Marine Conservation Society Cup - GlobalWAKEcupMarine Conservation Society CupGlobalWAKEcupCups
Sale
Recharge Himalayan Bath Salts - GlobalWAKEcupRecharge Himalayan Bath SaltsCorinne TaylorBath Salts
Restore Hand & Body Balm - GlobalWAKEcupRestore Hand & Body BalmCorinne TaylorHand & Body Balm
Soothe Face Mask - GlobalWAKEcupSoothe Face MaskCorinne TaylorFace Mask
Talc-Free Body Powder - GlobalWAKEcupTalc-Free Body PowderCorinne TaylorBody Powder
Uplift Lip Scrub - GlobalWAKEcupUplift Lip ScrubCorinne TaylorLip Scrub
Glow Face Mask
£16.95
Organic Bath Melts - GlobalWAKEcupOrganic Bath MeltsCorinne TaylorBath Melts